Detaljinformation om Mukkavaara, Birgitta  (s)

Valkrets: Ej angiven