Inga ledamöter, nämnden/styrelsen är förmodligen inte aktiv

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga