Detaljinformation om Schöldström, Jan-Olof  (L)

Titel: Resehandläggare
Hemadress:
Matrosvägen 5
907 42  UMEÅ
Telefon bostad: 090-19 00 34
Telefon mobil: 070-699 29 80
E-post 1: janolof.scholdstrom@umea.se
Valkrets: Ej angiven