Detaljinformation om Appelblad, Håkan  (C)

Titel: Universitetsrektor
Valkrets: Ej angiven