Detaljinformation om Söderlund, Emmy  (V)

Titel: Arbetssökande
Valkrets: Ej angiven