Detaljinformation om Saleh, Saleh  (S)

Titel: Tolk, Kommunikatör
Valkrets: Ej angiven