Detaljinformation om Vallgårda, Rosa  (S)

Titel: Studerande
Valkrets: Ej angiven