Detaljinformation om Jokijärvi, Fredrik  (S)

Valkrets: Ej angiven