Detaljinformation om Stålnacke, Mats  (V)

Titel: Bibliotekarie
Hemadress:
Kuratorsvägen 15
907 36  UMEÅ
Telefon mobil: 070-2725846
Valkrets: Ej angiven