Detaljinformation om Andersson, Kennard  (S)

Titel: Nyansör
Hemadress:
Tålsmarksvägen 14
918 92  BULLMARK
Telefon bostad: 090-56078
Telefon mobil: 070-6608692
E-post 1: kennard_1@hotmail.com
Valkrets: Ej angiven